Macaristan, 16.Yüzyıl dahisi Matrakçı Nasuh’un minyatürleriyle Osmanlı seferlerine tanıklık ediyor. T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde “İKASD İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği” tarafından projelendirilen “16. Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh sergisi “ T.C. Budapeşte Büyükelçiliği ve T.C.Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ev sahipliğinde Macaristan Ulusal Müzesin’de. Tu¨rkiye Cumhuriyeti Cumhurbas¸kanlıgˆı himayelerinde, I·KASD I·stanbul Ku¨ltu¨rlerarası Sanat Diyalogları tarafından projelendirilen ‘’16.Yu¨zyıl Dahisi Matrakc¸ı Nasuh’’ sergisi Saraybosna, Belgrad, 2015 G20 Antalya zirvesi, İstanbul, Viyana, Tokyo, Paris, Roma, Vaşhington‘dan sonra, Kanuni Sultan Süleyman Han’ın vefat ettiği topraklarda, onuncu ve son durağı Budapeşte de 22 Kasım / 28 Aralık 2017 tarihleri arasında sanatseverlerin begˆenisine sunuluyor. Proje kapsamında hazırlanan ‚‘Matraki Bir Osmanlı Yıldızı‘‘ belgeseli 22 Kasım 2017 tarihinde, serginin açılışına eş zamanlı olarak Budapeşte de ilk kez gösterilecektir.. Ku¨rato¨rlu¨gˆu¨nu¨ Beste Gu¨rsu’nun yaptıgˆı proje sergisinde, Nakkas¸ Sevim Ersoy’un liderligˆinde, 12 kadın sanatçı Matrakçı Nasuh'un ‘’Beyan-I Menazil Sefer-I Irakeyn’’ ve Tarih-I Feth-I Şikloş Estergon ve İstol Belgrad’’ eserlerinde yer alan doğu ve batı seferi şehir haritalarından yapılan seçkiyi bire bir c¸ini levhalar u¨zerine, Matrakçı nın beyitlerinden yapılan seçki ise divani hat levhalar’a, modern bir yorumla da vasıflarının bir kaçının tuvale aktarıldğı toplam 41 eser dünyaya ya tarihimiz ve sanatımızı aktarmaktadır. Tarihimizin gizli kalmış dehalarından Nasuh'un meziyetlerini sanatın farklı disiplinlerinde anlatırken, izleyici Matrakc¸ı'nın minyatu¨rleri aracılıgˆıyla ile seferlerin rotalarını onunla birlikte takip edebilecek, Osmanlı I·mparatorlugˆu'nun dönemsel olarak 16.Yüzyılını hem sanatsal hem kronolojik hem de siyasi anlamda bu sergiyle kes¸fetme s¸ansına sahip olacaktır . Projenin kalıcılıgˆını sagˆlamak amacı ile proje kapsamında, Topkapı Sarayı revan yazması 1272 nolu Matrakc¸ı Nasuh ‘’Tarih-i Sultan Bayezid’’ eseri Klasik Tu¨rkc¸eden aktarılmıs¸ ve Tu¨rkiye Turing ve Otomobil Kurumu tarafından tıpkı basım olarak yayınlanmıs¸tır. T.C.Ku¨ltu¨r ve Turizm Bakanlıgˆı Gu¨zel Sanatlar Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ‘’Matrakc¸ı Nasuh’’ anısına o¨zel olarak ‘’XVI. Yu¨zyıl Tu¨rk Musiki’’ albu¨mu¨, PTT.A.S¸. Matrakc¸ı Nasuh o¨zel anma pulu ve kartpostalı, UNESCO Tu¨rkiye tarafından da proje katalogˆu yayınlamıs¸tır. T.C.Ku¨ltu¨r ve Turizm Bakanlıgˆı Sinema Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ destegˆi ile Art and Life Production tarafından "Matraki: Bir Osmanlı Yıldızı‘‘ belgeseli hazırlanmıştır. O¨lu¨mu¨nu¨n 450.yılı mu¨nasebeti ile Matrakc¸ı Nasuh, UNESCO tarafından ‘’Anma ve kutlama yıldo¨nu¨mleri’’ kapsamına alınmıs¸tır. T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu, T.C.Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), T.C. Dış İşleri Bakanlığı, T.C. Ku¨ltu¨r ve Turizm Bakanlıgˆı, UNESCO Tu¨rkiye Milli Komitesi, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, PTT A.S¸, Türk Hava Yolları, Daily Sabah, A Haber, Sabah, Art and Life Production, I·nsanveSanat, CC Tercu¨me, ve Global I·letis¸im ortagˆı Anadolu Ajans ile 3 kıta, 9 u¨lke, 10 s¸ehirde gerc¸ekles¸tirilen proje onuncu ve son durağı Budapeşte gerçekleştirilecektir. 22 Kasım 2017 tarihinde Saat 17.00’da Macaristan Ulusal Müzesinde başlayacak açılış programı, Dr.M.Sinan Genim tarafından ‘’Matrakc¸ı Nasuh ve Haritaları’’ sunumu ve ‘Matraki Bir Osmanlı Yıldızı‘‘ belgesel gösterimi ile devam edecektir. Sergi 22 Kasım / 28 Aralık 2017 tarihleri arasında Macaristan Ulusal Müzesinde izlenebilir. PROJE: I·KASD I·stanbul Ku¨ltu¨rlerarası Sanat Diyalogları Dernegˆi / KU¨RATO¨R : Beste Gu¨rsu C¸I·NI· SANATC¸ILARI: Sevim Ersoy - Deniz Mutlu Erdogˆan - Ebru S¸engu¨l - Erman O¨zcan- Fatma C¸akır – Gu¨nseli Devrim – Muhterem Pakyu¨rek – Sibel Dileksiz - Sibel Gu¨rgener – Yes¸im Ufuks¸en / HATTAT Hu¨lya Cansız Gu¨r – RESSAM Sema Bicik 22 Kasım 2017 Çarşamba Saat: 17:00 İkram & Kayıt Saat: 17.30 Açılış konuşmaları Saat: 17.45 Dr. Sinan Genim ‘’Matrakçı Nasuh ve Şehirleri’’ Saat: 18.00 ‘’Matraki bir Osmanlı yıldızı’’ belgesel film gösterimi Saat: 18.30 Soru / Cevap Saat: 18.40 Sergi Turu DETAYLI BİLGİ: Macaristan Ulusal Müzesi Budapeşte / İKASD İstanbul / info@ikasd.org.tr
Macaristan, 16.Yüzyıl dahisi Matrakçı Nasuh’un minyatürleriyle Osmanlı seferlerine tanıklık ediyor. T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde “İKASD İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği” tarafından projelendirilen “16. Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh sergisi “ T.C. Budapeşte Büyükelçiliği ve T.C.Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ev sahipliğinde Macaristan Ulusal Müzesin’de. Tu¨rkiye Cumhuriyeti Cumhurbas¸kanlıgˆı himayelerinde, I·KASD I·stanbul Ku¨ltu¨rlerarası Sanat Diyalogları tarafından projelendirilen ‘’16.Yu¨zyıl Dahisi Matrakc¸ı Nasuh’’ sergisi Saraybosna, Belgrad, 2015 G20 Antalya zirvesi, İstanbul, Viyana, Tokyo, Paris, Roma, Vaşhington‘dan sonra, Kanuni Sultan Süleyman Han’ın vefat ettiği topraklarda, onuncu ve son durağı Budapeşte de 22 Kasım / 28 Aralık 2017 tarihleri arasında sanatseverlerin begˆenisine sunuluyor. Proje kapsamında hazırlanan ‚‘Matraki Bir Osmanlı Yıldızı‘‘ belgeseli 22 Kasım 2017 tarihinde, serginin açılışına eş zamanlı olarak Budapeşte de ilk kez gösterilecektir.. Ku¨rato¨rlu¨gˆu¨nu¨ Beste Gu¨rsu’nun yaptıgˆı proje sergisinde, Nakkas¸ Sevim Ersoy’un liderligˆinde, 12 kadın sanatçı Matrakçı Nasuh'un ‘’Beyan-I Menazil Sefer-I Irakeyn’’ ve Tarih-I Feth-I Şikloş Estergon ve İstol Belgrad’’ eserlerinde yer alan doğu ve batı seferi şehir haritalarından yapılan seçkiyi bire bir c¸ini levhalar u¨zerine, Matrakçı nın beyitlerinden yapılan seçki ise divani hat levhalar’a, modern bir yorumla da vasıflarının bir kaçının tuvale aktarıldğı toplam 41 eser dünyaya ya tarihimiz ve sanatımızı aktarmaktadır. Tarihimizin gizli kalmış dehalarından Nasuh'un meziyetlerini sanatın farklı disiplinlerinde anlatırken, izleyici Matrakc¸ı'nın minyatu¨rleri aracılıgˆıyla ile seferlerin rotalarını onunla birlikte takip edebilecek, Osmanlı I·mparatorlugˆu'nun dönemsel olarak 16.Yüzyılını hem sanatsal hem kronolojik hem de siyasi anlamda bu sergiyle kes¸fetme s¸ansına sahip olacaktır . Projenin kalıcılıgˆını sagˆlamak amacı ile proje kapsamında, Topkapı Sarayı revan yazması 1272 nolu Matrakc¸ı Nasuh ‘’Tarih-i Sultan Bayezid’’ eseri Klasik Tu¨rkc¸eden aktarılmıs¸ ve Tu¨rkiye Turing ve Otomobil Kurumu tarafından tıpkı basım olarak yayınlanmıs¸tır. T.C.Ku¨ltu¨r ve Turizm Bakanlıgˆı Gu¨zel Sanatlar Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ‘’Matrakc¸ı Nasuh’’ anısına o¨zel olarak ‘’XVI. Yu¨zyıl Tu¨rk Musiki’’ albu¨mu¨, PTT.A.S¸. Matrakc¸ı Nasuh o¨zel anma pulu ve kartpostalı, UNESCO Tu¨rkiye tarafından da proje katalogˆu yayınlamıs¸tır. T.C.Ku¨ltu¨r ve Turizm Bakanlıgˆı Sinema Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ destegˆi ile Art and Life Production tarafından "Matraki: Bir Osmanlı Yıldızı‘‘ belgeseli hazırlanmıştır. O¨lu¨mu¨nu¨n 450.yılı mu¨nasebeti ile Matrakc¸ı Nasuh, UNESCO tarafından ‘’Anma ve kutlama yıldo¨nu¨mleri’’ kapsamına alınmıs¸tır. T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu, T.C.Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), T.C. Dış İşleri Bakanlığı, T.C. Ku¨ltu¨r ve Turizm Bakanlıgˆı, UNESCO Tu¨rkiye Milli Komitesi, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, PTT A.S¸, Türk Hava Yolları, Daily Sabah, A Haber, Sabah, Art and Life Production, I·nsanveSanat, CC Tercu¨me, ve Global I·letis¸im ortagˆı Anadolu Ajans ile 3 kıta, 9 u¨lke, 10 s¸ehirde gerc¸ekles¸tirilen proje onuncu ve son durağı Budapeşte gerçekleştirilecektir. 22 Kasım 2017 tarihinde Saat 17.00’da Macaristan Ulusal Müzesinde başlayacak açılış programı, Dr.M.Sinan Genim tarafından ‘’Matrakc¸ı Nasuh ve Haritaları’’ sunumu ve ‘Matraki Bir Osmanlı Yıldızı‘‘ belgesel gösterimi ile devam edecektir. Sergi 22 Kasım / 28 Aralık 2017 tarihleri arasında Macaristan Ulusal Müzesinde izlenebilir. PROJE: I·KASD I·stanbul Ku¨ltu¨rlerarası Sanat Diyalogları Dernegˆi / KU¨RATO¨R : Beste Gu¨rsu C¸I·NI· SANATC¸ILARI: Sevim Ersoy - Deniz Mutlu Erdogˆan - Ebru S¸engu¨l - Erman O¨zcan- Fatma C¸akır – Gu¨nseli Devrim – Muhterem Pakyu¨rek – Sibel Dileksiz - Sibel Gu¨rgener – Yes¸im Ufuks¸en / HATTAT Hu¨lya Cansız Gu¨r – RESSAM Sema Bicik 22 Kasım 2017 Çarşamba Saat: 17:00 İkram & Kayıt Saat: 17.30 Açılış konuşmaları Saat: 17.45 Dr. Sinan Genim ‘’Matrakçı Nasuh ve Şehirleri’’ Saat: 18.00 ‘’Matraki bir Osmanlı yıldızı’’ belgesel film gösterimi Saat: 18.30 Soru / Cevap Saat: 18.40 Sergi Turu DETAYLI BİLGİ: Macaristan Ulusal Müzesi Budapeşte / İKASD İstanbul / info@ikasd.org.tr
16. Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh 16. Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh
BURSA SUR YAPI MARKA AVM KÜLTÜR SANAT Ne ilim vardır ki olsun sonu; Ne insan vardır ki olmasın kusuru. Piri Reis (1465-1554) 7 EYLÜL / 31 3KİM 2107 Pîrî Reis’in Dünya Haritası’nın 500. Yıldönümü anısına hazırlanan ‘’Ne ilim vardır ki olsun sonu; Ne insan vardır ki olmasın kusuru.’’ Sergisi Dubrovnik’den sonra 8.durağı Sur Yapı Marka AVM Kültür Sanat’da Bursa halkının beğenisine sunuluyor. Gelibolulu Piri Reis’in, tam adı Piri Muhyiddin Hacı Mehmed’ tir. Amcası Kemal Reis ile Gırnata’ da Endülüs halkını katliamdan kurtaran denizci olarak da tanınan Pîrî Reis’in Kitâb-ı Bahriye’de anlattığına göre, amcasıyla birlikte İspanya ve Venedik’e ait kale ve sahiller başta olmak üzere 1495’e kadar Akdeniz de bulunmuşlar, sonra Osmanlı Devleti’nin hizmetine girmişlerdir. Osmanlı Kızıldeniz’inde Hint donanması komutanı iken idam edilen Piri Reis’in 1513 yılında yaptığı Dünya Haritası, insanlık tarihinin hatırlanması gereken önemli kazanımlarından biridir. UNESCO tarafından ‘’Pîrî Reis’in Dünya Haritası’ nın 500. Yıldönümü (1513)’’ anısına anma ve kutlama yıldönümleri arasına alınmıştır. Projenin, tarihimizde yer alan en önemli geleneksel sanatlarımızdan ‘’çini’’ ile birleşmesi önemli bir bütünlük sağlamıştır. İnsanoğlu yaradılışının üç unsuru olan ateş, toprak ve suyu kullanarak hayatının daimi amaçlarından olan güzelliği yakalamak için zamana meydan okuyan sırlarla kaplı çiniyi yaratıp ölümsüzleştirmiştir. Türk sanat dünyası klasik dönem desenlerinde bir taraftan sadelik içinde güzeli ararken, diğer taraftan yaratılmıştan Yaradan a ulaşmak istemiştir. Küratörlüğünü Beste Gürsu’nun yaptığı ‘’Piri Reis’’ anısına projelendirilen sergi de çini sanatçısı Sevim Ersoy ise çini panolara ve objelere aktardığı desenlerde doğanın ölçülerine ve temel esaslarına sadık kalarak teferruatı atmış, zenginleştirilmiş renk kullanımları ile ‘’Piri Resi’’ haritalarını çiniye aktarmıştır. ‘’Pîrî Reis’in Dünya Haritası’nın 500. Yıldönümü (1513)’’ anısına hazırlanan sergi, bugüne kadar, İstanbul, İzmir, Rijeka, Zagreb, Porec, Zagreb ve Dubrovnik de sergilenmiştir. Sergi 7 eylül / 31 ekim 2017 tarihleri arasında Bursa Sur Yapı AVM Kültür Sanat’ta ücretsiz olarak gezilebilir.
BURSA SUR YAPI MARKA AVM KÜLTÜR SANAT Ne ilim vardır ki olsun sonu; Ne insan vardır ki olmasın kusuru. Piri Reis (1465-1554) 7 EYLÜL / 31 3KİM 2107 Pîrî Reis’in Dünya Haritası’nın 500. Yıldönümü anısına hazırlanan ‘’Ne ilim vardır ki olsun sonu; Ne insan vardır ki olmasın kusuru.’’ Sergisi Dubrovnik’den sonra 8.durağı Sur Yapı Marka AVM Kültür Sanat’da Bursa halkının beğenisine sunuluyor. Gelibolulu Piri Reis’in, tam adı Piri Muhyiddin Hacı Mehmed’ tir. Amcası Kemal Reis ile Gırnata’ da Endülüs halkını katliamdan kurtaran denizci olarak da tanınan Pîrî Reis’in Kitâb-ı Bahriye’de anlattığına göre, amcasıyla birlikte İspanya ve Venedik’e ait kale ve sahiller başta olmak üzere 1495’e kadar Akdeniz de bulunmuşlar, sonra Osmanlı Devleti’nin hizmetine girmişlerdir. Osmanlı Kızıldeniz’inde Hint donanması komutanı iken idam edilen Piri Reis’in 1513 yılında yaptığı Dünya Haritası, insanlık tarihinin hatırlanması gereken önemli kazanımlarından biridir. UNESCO tarafından ‘’Pîrî Reis’in Dünya Haritası’ nın 500. Yıldönümü (1513)’’ anısına anma ve kutlama yıldönümleri arasına alınmıştır. Projenin, tarihimizde yer alan en önemli geleneksel sanatlarımızdan ‘’çini’’ ile birleşmesi önemli bir bütünlük sağlamıştır. İnsanoğlu yaradılışının üç unsuru olan ateş, toprak ve suyu kullanarak hayatının daimi amaçlarından olan güzelliği yakalamak için zamana meydan okuyan sırlarla kaplı çiniyi yaratıp ölümsüzleştirmiştir. Türk sanat dünyası klasik dönem desenlerinde bir taraftan sadelik içinde güzeli ararken, diğer taraftan yaratılmıştan Yaradan a ulaşmak istemiştir. Küratörlüğünü Beste Gürsu’nun yaptığı ‘’Piri Reis’’ anısına projelendirilen sergi de çini sanatçısı Sevim Ersoy ise çini panolara ve objelere aktardığı desenlerde doğanın ölçülerine ve temel esaslarına sadık kalarak teferruatı atmış, zenginleştirilmiş renk kullanımları ile ‘’Piri Resi’’ haritalarını çiniye aktarmıştır. ‘’Pîrî Reis’in Dünya Haritası’nın 500. Yıldönümü (1513)’’ anısına hazırlanan sergi, bugüne kadar, İstanbul, İzmir, Rijeka, Zagreb, Porec, Zagreb ve Dubrovnik de sergilenmiştir. Sergi 7 eylül / 31 ekim 2017 tarihleri arasında Bursa Sur Yapı AVM Kültür Sanat’ta ücretsiz olarak gezilebilir.
Ne ilim vardır ki olsun sonu; Ne insan vardır ki olmasın kusuru. Piri Reis (1465-1554) Ne ilim vardır ki olsun sonu; Ne insan vardır ki olmasın kusuru. Piri Reis (1465-1554)
MATRAKİ ‘’bir Osmanlı yıldızı’’ belgeseli Tu¨rkiye Cumhuriyeti Cumhurbas¸kanlıgˆı himayelerinde, I·KASD I·stanbul Ku¨ltu¨rlerarası Sanat Diyalogları Derneği tarafından projelendirilen ‘’16.Yu¨zyıl Dahisi Matrakc¸ı Nasuh’’ projesi kapsamında hazırlanan ‚‘Matraki bir Osmanlı yıldızı‘‘ belgesel filmi çekimleri İstanbul, Viyana ve Tokyo’da tamamlandı. Dünya tarihine en uzun süre iz bırakmış yegane imparatorluk Osmanlı Devleti’dir. İnsanlık tarih ve kültürüne, altı asırdan fazla etki ve değer bırakmıştır. Osmanoğulları kayı boyunun devamı olan bir silsile olmasına rağmen, kurdukları devletin başarısını, sadece kendilerini esas alarak değil, kapılarını dünyaya açık tutarak, bulabildikleri tüm yetenekler ve becerilerden istifade ederek sağlamışlardır. Osmanlı İmparatorluğu’na kattıkları yeni ulusları, adeta öz toprakları olarak benimseyen Osmanlı padişahları, yeni vatandaşlarını kolaylıkla sistemin içerisine dahil ederek kapasitelerini tüm ulus için kullanmayı bilmişlerdir. Özellikle 16.Yüzyıl Osmanlı Tarihi ve Matrakçı Nasuh üzerine çalışmalar yürüten değerli tarihçiler; Dr. Davut Erkan, Prof. Devrim Erbil, Prof. Dr. Feridun Emecen, Dr. Hiroyuki Ogasawara, Prof. Dr. İdris Bostan, Prof. Dr. Minako Mizuno Yamanlar, Prof. Dr. Nurhan Atasoy, Dr. M. Sinan Genim, Prof. Dr. Tadashi Suzuki, Prof. Dr. Zeynep Tarım Ertuğ, Dr. Walter Posch’un anlatım ve aktarımları ile hazırlanan belgesel sadece marifet sahibi bir şahsiyeti anlatmamakta aynı zamanda da, Osmanlı İmparatorluğunun bir dönemine de ışık tutmaktadır. Matrakçı Nasuh (Nasuh bin Karago¨z bin Abdullah) ’da Enderun’da yetiştirilen çocuklardan biridir. Küçük yaşlardan itibaren yetenekleri ile dikkat çekmeyi başarmış, zaman içinde birçok hüner kazanmıştır. Osmanlı tarihinde iz bırakmış, II.Bayezid Han döneminde yetişmiş, Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Sultan Süleyman Han dönemlerinde yaşamış Matrakçı Nasuh mana ve marifet sahibidir. Silahşördür, sporcudur, felsefecidir, tarihçidir, matematikçidir, sanatçıdır, şairdir, ressamdır, ve nakkaştır ... Kısa sürede dönemin önemli kişilerini etkilemeyi başarmış, adım adım yükselmeye başlamıştır. Yavuz Sultan Selim Han döneminde yükselir, Kanuni Sultan Süleyman Han döneminde altın çağını yaşar ve yaşatır. Onun yetenekleri karşısında kayıtsız kalamayan Sultanlar, onun değerini anlar, bilir ve ödüllendirir. Osmanlı devletinin yıldızı parlayan, marifet sahibi yıldızlarından biridir. ‘’Matraki bir Osmanlı Yıldızı’’ belgesel filmi, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İKASD tarafından gerçekleştirilen ‘’16.Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh’’ projesi kapsamında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla hazırlanmıştır. İstanbul, Viyana ve Tokyo da çekimleri gerçekleştirilen, yapımcılığını Beste Gürsu’nun üstlendiği, Müzikleri Can Atilla tarafından bestelenen, yönetmenliğini Ali Sina Gürsu’nun yaptığı film aynı zamanda genç sinemacılara destek vermek amacı ile genç bir kadro ile hazırlanmıştır. Yönetmen Ali Sina Gürsu, Görüntü Yönetmeni Muhammed Danış, Araştırma & Koordinasyon Yeliz Çelebi, Belgesel Danışmanı & İllüstrasyon Reza Hemmatirad; Senaryo Beste Gürsu & Sinan Eren Erk, Proje Asistanları Gizem Gürpınar & Çise Babataşı, Kurgu Muhammed Danış Color Corection Ali Sina Gürsu, Kamera Asistanı Fuad Delaver, Kostüm Tunç Bilge, Seslendirme Sinan Eren Erk, Seslendirme Kayıt Osman Çetin & Eyüp Gündüz; Prodüksiyon Art And Life Prodüksiyon & Shineist Creative Photo & Video Production Yapımcı Beste Gürsu Detaylı Bilgi : İKASD +90212 293 91 50 / +90 544 496 39 59 / info@ikasd.org.tr
MATRAKİ ‘’bir Osmanlı yıldızı’’ belgeseli Tu¨rkiye Cumhuriyeti Cumhurbas¸kanlıgˆı himayelerinde, I·KASD I·stanbul Ku¨ltu¨rlerarası Sanat Diyalogları Derneği tarafından projelendirilen ‘’16.Yu¨zyıl Dahisi Matrakc¸ı Nasuh’’ projesi kapsamında hazırlanan ‚‘Matraki bir Osmanlı yıldızı‘‘ belgesel filmi çekimleri İstanbul, Viyana ve Tokyo’da tamamlandı. Dünya tarihine en uzun süre iz bırakmış yegane imparatorluk Osmanlı Devleti’dir. İnsanlık tarih ve kültürüne, altı asırdan fazla etki ve değer bırakmıştır. Osmanoğulları kayı boyunun devamı olan bir silsile olmasına rağmen, kurdukları devletin başarısını, sadece kendilerini esas alarak değil, kapılarını dünyaya açık tutarak, bulabildikleri tüm yetenekler ve becerilerden istifade ederek sağlamışlardır. Osmanlı İmparatorluğu’na kattıkları yeni ulusları, adeta öz toprakları olarak benimseyen Osmanlı padişahları, yeni vatandaşlarını kolaylıkla sistemin içerisine dahil ederek kapasitelerini tüm ulus için kullanmayı bilmişlerdir. Özellikle 16.Yüzyıl Osmanlı Tarihi ve Matrakçı Nasuh üzerine çalışmalar yürüten değerli tarihçiler; Dr. Davut Erkan, Prof. Devrim Erbil, Prof. Dr. Feridun Emecen, Dr. Hiroyuki Ogasawara, Prof. Dr. İdris Bostan, Prof. Dr. Minako Mizuno Yamanlar, Prof. Dr. Nurhan Atasoy, Dr. M. Sinan Genim, Prof. Dr. Tadashi Suzuki, Prof. Dr. Zeynep Tarım Ertuğ, Dr. Walter Posch’un anlatım ve aktarımları ile hazırlanan belgesel sadece marifet sahibi bir şahsiyeti anlatmamakta aynı zamanda da, Osmanlı İmparatorluğunun bir dönemine de ışık tutmaktadır. Matrakçı Nasuh (Nasuh bin Karago¨z bin Abdullah) ’da Enderun’da yetiştirilen çocuklardan biridir. Küçük yaşlardan itibaren yetenekleri ile dikkat çekmeyi başarmış, zaman içinde birçok hüner kazanmıştır. Osmanlı tarihinde iz bırakmış, II.Bayezid Han döneminde yetişmiş, Yavuz Sultan Selim Han ve Kanuni Sultan Süleyman Han dönemlerinde yaşamış Matrakçı Nasuh mana ve marifet sahibidir. Silahşördür, sporcudur, felsefecidir, tarihçidir, matematikçidir, sanatçıdır, şairdir, ressamdır, ve nakkaştır ... Kısa sürede dönemin önemli kişilerini etkilemeyi başarmış, adım adım yükselmeye başlamıştır. Yavuz Sultan Selim Han döneminde yükselir, Kanuni Sultan Süleyman Han döneminde altın çağını yaşar ve yaşatır. Onun yetenekleri karşısında kayıtsız kalamayan Sultanlar, onun değerini anlar, bilir ve ödüllendirir. Osmanlı devletinin yıldızı parlayan, marifet sahibi yıldızlarından biridir. ‘’Matraki bir Osmanlı Yıldızı’’ belgesel filmi, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İKASD tarafından gerçekleştirilen ‘’16.Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh’’ projesi kapsamında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla hazırlanmıştır. İstanbul, Viyana ve Tokyo da çekimleri gerçekleştirilen, yapımcılığını Beste Gürsu’nun üstlendiği, Müzikleri Can Atilla tarafından bestelenen, yönetmenliğini Ali Sina Gürsu’nun yaptığı film aynı zamanda genç sinemacılara destek vermek amacı ile genç bir kadro ile hazırlanmıştır. Yönetmen Ali Sina Gürsu, Görüntü Yönetmeni Muhammed Danış, Araştırma & Koordinasyon Yeliz Çelebi, Belgesel Danışmanı & İllüstrasyon Reza Hemmatirad; Senaryo Beste Gürsu & Sinan Eren Erk, Proje Asistanları Gizem Gürpınar & Çise Babataşı, Kurgu Muhammed Danış Color Corection Ali Sina Gürsu, Kamera Asistanı Fuad Delaver, Kostüm Tunç Bilge, Seslendirme Sinan Eren Erk, Seslendirme Kayıt Osman Çetin & Eyüp Gündüz; Prodüksiyon Art And Life Prodüksiyon & Shineist Creative Photo & Video Production Yapımcı Beste Gürsu Detaylı Bilgi : İKASD +90212 293 91 50 / +90 544 496 39 59 / info@ikasd.org.tr
MATRAKİ ‘’bir Osmanlı yıldızı’’ belgeseli MATRAKİ ‘’bir Osmanlı yıldızı’’ belgeseli