16. Yu¨zyıl Dahisi Matrakc¸ı Nasuh

16. Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh’ projesi Japonya Tokyo Shibuya Culture Center Owada Gallery’de...

Japonya, 16.Yüzyıl dahisi Matrakçı Nasuh’un minyatürleriyle Osmanlı seferlerine tanıklık ediyor.

T.C. Cumhurbas¸kanlıgˆı himayelerinde, İKASD İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Dernegˆi tarafından projelendirilen ’16. Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh’ projesi Japonya Tokyo Shibuya Culture Center Owada Gallery’de.

‘’16. Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh’’ sergisi 1 Eylül 2016 tarihinde Tokyo’da sanatseverlerle bulus¸uyor...

Tu¨rkiye Cumhuriyeti Cumhurbas¸kanlıgˆı himayelerinde, I·KASD I·stanbul Ku¨ltu¨rlerarası Sanat Diyalogları tarafından projelendirilen ‘’16.Yu¨zyıl Dahisi Matrakc¸ı Nasuh’’ sergisi Saraybosna, Belgrad, 2015 G20 Antalya zirvesi,I·stanbul ve Viyana’dan sonra, 1 – 8 Eylu¨l 2016 tarihleri arasında Tokyo’da sanatseverlerin begˆenisine sunuluyor.

Ku¨rato¨rlu¨gˆu¨nu¨ Beste Gu¨rsu’nun yaptıgˆı proje sergisinde, Nakkas¸ Sevim Ersoy’un liderligˆinde, 12 kadın sanatc¸ı Matrakc¸ı Nasuh'un ‘’Beyan-I Menazil Sefer-I Irakeyn’’ ve Tarih-I Feth-I Şiklos¸ Estergon ve I·stol Belgrad’’ eserlerinde yer alan dogˆu ve batı seferi s¸ehir haritalarından yapılan sec¸kiyi bire bir c¸ini levhalar u¨zerine, Matrakc¸ı nın beyitlerinden yapılan sec¸ki ise divani hat levhalar’a, modern bir yorumla da vasıflarının bir kac¸ının tuvale aktarıldgˆı toplam 41 eser du¨nyaya ya tarihimiz ve sanatımızı aktarmaktadır.
Tarihimizin gizli kalmıs¸ dehalarından Nasuh'un meziyetlerini sanatın farklı disiplinlerinde anlatırken, izleyici Matrakc¸ı'nın minyatu¨rleri aracılıgˆıyla ile seferlerin rotalarını onunla birlikte takip edebilecek, Osmanlı I·mparatorlugˆu'nun do¨nemsel olarak 16.Yu¨zyılını hem sanatsal hem kronolojik hem de siyasi anlamda bu sergiyle kes¸fetme s¸ansına sahip olacaktır .

Projenin kalıcılıgˆını sagˆlamak amacı ile proje kapsamında, Topkapı Sarayı revan yazması 1272 nolu Matrakc¸ı Nasuh ‘’Tarih-i Sultan Bayezid’’ eseri Klasik Tu¨rkc¸eden aktarılmıs¸ ve Tu¨rkiye Turing ve Otomobil Kurumu tarafından tıpkı basım olarak yayınlanmıs¸tır. T.C.Ku¨ltu¨r ve Turizm Bakanlıgˆı Gu¨zel Sanatlar Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ‘’Matrakc¸ı Nasuh’’ anısına o¨zel olarak ‘’XVI. Yu¨zyıl Tu¨rk Musiki’’ albu¨mu¨, PTT.A.Ş. Matrakc¸ı Nasuh o¨zel anma pulu ve kartpostalı, UNESCO Tu¨rkiye tarafından da proje katalogˆu yayınlamıs¸tır. T.C.Ku¨ltu¨r ve Turizm Bakanlıgˆı Sinema Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ destegˆi ile Art and Life Production tarafından hazırlanan ‚‘Matrakc¸ı Nasuh‘‘ belgeseli ise Ekim 2016 go¨sterime girecektir.

O¨lu¨mu¨nu¨n 450.yılı mu¨nasebeti ile Matrakc¸ı Nasuh, UNESCO tarafından ‘’Anma ve kutlama yıldo¨nu¨mleri’’ kapsamına alınmıs¸tır.

T.C. Bas¸bakanlık Tanıtma Fonu, T.C. Dıs¸ I·s¸leri Bakanlıgˆı, T.C. Ku¨ltu¨r ve Turizm Bakanlıgˆı, UNESCO Tu¨rkiye Milli Komitesi, Tu¨rkiye Turing ve Otomobil Kurumu, PTT A.Ş, Daily Sabah, A Haber, Sabah, Art and Life Production, I·nsanveSanat, CC Tercu¨me, ve Global I·letis¸im ortagˆı Anadolu Ajans ile 3 kıta, 9 u¨lke, 10 s¸ehirde gerc¸ekles¸tirilen proje Tokyo’dan sonra 27 Ekim 2016 tarihinde Paris UNESCO Merkezinde ve aralık 2016 da Washington da sergilenecektir.
1 Eylu¨l 2016 Pers¸embe gu¨nu¨ Tokyo Shibuya Culture Center Owada Gallery’de saat 15.00’da gerc¸ekles¸ecek ac¸ılıs¸ ve 5 Eylu¨l 2016 Saat 18.30’da Shibuya Culture Center Owada Densho Hall da, M.Sinan Genim tarafından ‘’Matrakc¸ı Nasuh ve Haritaları’’ konulu konferans ve T.C. Ku¨ltu¨r ve Turizm Bakanlıgˆı Gu¨zel Sanatlar Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ I·stanbul Tu¨rk Mu¨zigˆi Aras¸tırma ve Uygulama Toplulugˆu tarafından ‘’16.Yu¨zyıl Tu¨rk Musıkisi’’ dinletisi gerc¸ekles¸tirilecektir.

Sergi 1 – 8 Eylül 2016 tarihleri arasında Tokyo Shibuya Culture Center Owada Gallery’de izlenebilir.

PROJE: İKASD İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Dernegˆi / KU¨RATO¨R : Beste Gu¨rsu C¸İNİ SANATC¸ILARI: Sevim Ersoy - Deniz Mutlu Erdogˆan - Ebru Şengu¨l - Erman O¨zcan- Fatma C¸akır – Gu¨nseli Devrim – Muhterem Pakyu¨rek – Sibel Dileksiz - Sibel Gu¨rgener – Yes¸im Ufuks¸en / HATTAT Hu¨lya Cansız Gu¨r – RESSAM Sema Bicik