Onursal Başkanımız

M.Kamil Dürüst

 

1924 yılında İstanbul’da doğdum. İstanbul Sultanahmet Ticaret Lisesi’nde okuduğumdan meslek olarak ticareti seçtim. 1954’de bir turizm bürosu açtım ve 40 sene ticaretin çeşitli dallarında çalıştım. Bununla beraber hayatım boyunca sanatla meşgul oldum.

 1952 yılında İleri Türk Musikisi Konservatuarına, 1959-1960 yıllarında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi akşam kurslarına devam ettim. Resim çalışmalarımı 4 yıl Hocam Şeref Akdik atölyesinde sürdürdüm. Grup sergilerine iştirak ettiğim gibi, kişisel sergiler de açtım. Ankara Devlet Güzel Sanatlar’ın resim sergilerine kabul edildim. Resmi ve özel koleksiyonlarda resimlerim yer almaktadır.

Ressamlığın yanında 1966 yılında İFSAK’ın (İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Kulübü) çalışmalarına katıldım ve halen kulüp üyesiyim. Yurt içinde ve dışında çeşitli sergiler açtım ve açmaktayım. 1969 da hocam Celal Esat Erseven’den sanat tarihi dersleri aldım. Onun ve mimar Ekrem Hakkı Ayverdi beyin teşviki ile Türkiye sınırları dışında kalmış Osmanlı Mimari Eserleri konusunda çalışmaya başladım. Avrupa dahil Türki ve Arap Devletleri’nin bir çoğunda konu ile ilgili araştırmalar yaptım ve sergiler açarak bildiriler yayınladım. Bu çalışmalarım halen devam etmektedir.

1971 de Türkiye Turing ve Otomobil Kurumuna katıldım. Rahmetli Çelik Gülersoy ile kurum adına çalışmalarda bulundum. Çalıştığım konular ile ilgili yazılar Turing, Türkiyemiz, Milli Kültür, Ankara Sanat, Musiki, Röleve ve Resterasyon gibi dergilerde ve çeşitli gazetelerde yer almıştır. Düşüncelerimi yazdığım Özdeyişler 1 ve 2 ile Kıbrıs Rehberi kitaplarını yayınladım. 1986 yılında yerleştiğim Marmaris’de, bir doğa dostu olarak kurduğum Doğa ve Fotoğraf Dostları Grubu 1997 yılında MARFOD adı ile dernekleştirdik.

Birikimlerimi Marmarisliler ile paylaşmak için 2003 yılında M.Kamil Dürüst Bey Kütüphanesi’ni kurdum. İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği İKASD ve Fotoğraf Dostları Derneği MARFOD’un Onursal Başkanı olarak çalışmalarımı sürdürmekteyim.