VİZYON

İKASD İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği adını; binlerce yıllık tarihi ile birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış, topraklarında barındırdığı bu zengin kültür birikimini bugüne dek korumuş,   sanatsal, ekonomik ve stratejik önemiyle her zaman dikkatle izlenen dev bir metropol, bir dünya başkenti olmuş olan  ‘’İstanbul’’ dan  almıştır.

Adından aldığı kuvvet ile  İstanbul’un dünya kültür-sanat başkentleri arasında ön sıralara taşınması, geleneksel’den çağdaş’a evrensel  kültürün ve sanatın devamlılık arz ederek  kalıcı etkileşimler sağlaması ve  etkin rol oynaması amacıyla, İKASD İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olarak  2012 yılında,  Onursal Başkanımız Araştırmacı Yazar Rahmetli M.Kamil Dürüst’ün desteği ile kurulmuştur.

Öncelikle kültürel mirasımızın korunması, kültür ve sanatımızın dünya platformlarında çıtasının yükseltilerek yerinin sağlamlaştırılması ve  profesyonel bir şekilde  sunulması  derneğin en önemli tüzük maddelerinden biridir.

Kültür politikaları oluşturan uluslararası kurumlar ve kişiler ile işbirliği yaparak,  tüm jenerasyonlara hitap eden, yaşama dahil edilebilen, kültür ve sanatımızı  ulusal boyuttan evrensel boyuta taşıyarak sağlam köprüler oluşturan çalışmalar  ile sanatın tüm disiplinlerinden sanatsal kombinasyonları eklektik bir biçimde bir araya getirerek, bütüncül   proje üretimleri ile birikimlerini uluslararası platformlara taşımaktır.

İKASD; yüklendiği misyon ve vizyonu  ile, ülkemiz adına, kültür ve sanatımızın en seçkin örneklerini paylaşmak, yeni değerler katmak, Türk kültürünü, sanatını ve sanatçılarını sınırlar ötesine taşıyarak tüm dünyaya el uzatmak, tanımadıklarımızı tanımak,  toplumlar arası  ilişkileri daha da geliştirmek üzerine çalışmalarını yürütmektedir.

Diğer taraftan, toplumların  birbirlerini daha iyi tanımasını ve anlamasını sağlamak amacı ile de farklı kültürleri Türkiye de misafir ederek  uluslararası diyalogları kuvvetlendiren platformlar oluşturmaktadır.

İKASD, Kültür ve sanatımızın hak ettiği değerlere erişmesi, tüm jenerasyonlara  ve  toplumun her kesimine ulaşarak sanatların ortak ortamlara doğru,  güvenilir değerler ile  yerleştirilmesini ilke edinmiştir.

Uluslararası platformlarda akredite olmuş olan İKASD;

 • Türkiye ile işbirliği yapmak arzusunda olan ülke, kurum, kuruluş ve kişilere Uluslararası kültür ve sanat danışmanlığı hizmeti vermektedir.
 • Avrupa Birliği üye ve aday ülkeler arası kültürel ve sanatsal projeler hazırlamakta, projeleri desteklemekte ve gerçekleştirmektedir.  
 • Uluslararası müzeler, galeriler, kütüphaneler  ve  resmi makamlar ile işbirlikleri yapmaktadır.
 • Üniversiteler arası koordinasyonları sağlayarak genç jenerasyonlara işbirliği imkanları sağlamaktadır.
 • Türk ve yabancı sanatçılara destek vererek sanatçıları ortak ve/veya tekil projeleri ile uygun platformlarda bir araya getirmektedir.


İKASD İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği, kurulan işbirlikleri ile Türkiye de ve uluslararası platformlarda; 

 • Çok kültürlü kültürlerarası sanat diyalogları festivalleri,
 • Disiplinler arası Türk kültür ve sanat diyalogları günleri,
 • Sergiler,
 • Konserler,
 • Sinema Festivalleri,
 • Tiyatro Festivalleri,
 • Uluslararası sempozyumlar, konferanslar, paneller,
 • Edebiyat sohbetleri
 • Sanatsal eğitim programları,
 • Akademik bilgi ve  deneyim sahibi  akademisyenleri, öğrencileri ve sanatçıları ulusal ve küresel çeşitli platformlarda bir araya getirerek, sanatsal faaliyetlere ve sanat politikalarına katkı sağlanması,
 • Türkiye de sanat alanında  eğitim alan yabancı öğrencilere  burs vererek desteklemektedir.


Bünyesinde bulununa M.Kamil Dürüst Bey kütüphanesi ve arşivi çerçevesinde, dia bank ve elektronik kütüphane sistemi kurulumu, Osmanlı Kültür ve sanatı konusunda belgeseller hazırlanması ve  yayın çalışmaları yapılmaktadır.