İkasd Facebook İkasd Twitter İkasd Instagram İkasd Youtube İkasd Vimeo English

Fatih Mika ‘’Geri Dönüş 2’’ Gravür Sergisi


Bosna Hersek / T.C. Saraybosna Büyükelçiliği..
06 Nisan - 30 Nisan 2015 ’Fatih Mika’’ ‘’Geri Dönüş 2’’ başlıklı gravür sergisi ile Saraybosna’da sanatseverlerle buluşuyor…
“İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği (İKASD)” tarafından projelendirilen, gravür sanatçısı Fatih Mika’nın ‘’Geri Dönüş 2’’ başlıklı sergisi 6 Nisan2015 tarihinde T.C. Saraybosna Büyükelçiliği’nde…

T.C SaraybosnaBüyükelçisiCihad Erginay’ın himayelerinde ve ev sahipliğinde, küratörlüğünü Beste Gürsu’nun yaptığı sergi, 6 Nisan-30 Nisan 2015 tarihleri arasında izlenebilecek.

Sanatçının değişik dönemlerinde yaptığı 50 gravürün ortak yanı, konularını kendi çocukluğunu geçirdiği İstanbul’un doğası ve geleneksel kültür dokusundan almaları. Değişik teknikler ile gerçekleştirdiği bu gravürlerde balıkların, kuşların, çiçeklerin yanı sıra; geleneksel Türk sanatları ile olan ilişkisinden doğan çini sanatının, minyatür sanatının “yeniden-okumaları” da var.

------------------------------------------------------------------------------------------

Fatih Mika

Fatih Mika 1956 yılında İstanbul’da doğdu. Küçükçekmece Lisesi'ni bitirdi. Daha sonra İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ndeki eğitimini yarıda bırakarak Yugoslavya’ya gitti, Sarayevo Güzel Sanatlar Akademisi Grafik (Gravür) Bölümü’nden 1985 yılında mezun oldu. İhtisasını da aynı Akademi’de DzevadHozo Atölyesi’nde tamamladı. 2008 - 2011 yılları arasında Roma Güzel Sanatlar Akademisi’nde gravür teknikleri dersleri verdi.

Halen Foggia Güzel Sanatlar Akademisi'nde "Gravür Teknikleri" dersleri vermektedir.

Sanat yaşamı boyunca enerjisini bir ekol yaratmaya ya da herhangi bir ekolün içinde olmaya harcamayan Fatih Mika,enerjisini gravürün anlatım olanaklarını geliştirmek ve yeni anlatım olanakları bulmak için kullandı. Gravürü bağımsız bir sanat dalı olarak kabul eden Fatih Mika, tüm yaşamı boyunca sadece gravür üretti.

Açılış : 6 Nisan 2015 PazartesiSaat: 18:00
Adres: T.C. Saraybosna Büyükelçiliği, VilsonovoSetalistebb.71000, Saraybosna Bosna-Hersek
Sergi : 6 Nisan – 30 Nisan 2015 tarihlerinde izlenebilir.

Bilgi için: +90 212 293 91 50, +90 542 425 82 85
İKASD- Gizem Gürpınar
info@ikasd.com

‘Exhibition entitled ‘’Return II’’ by Fatih Mika, meets art lovers in Sarajevo…
The exhibition entitled ‘Return II’byFatih Mika, projected by “İstanbul Intercultural Art Dialogues Association (İKASD)”,will be inaugurated at the premises of the Embassy of the Republic of Turkey in Sarajevo on 6 April 2015.

Hosted by Ambassador Cihad Erginay and curated by Beste Gürsu, the exhibition will remain open on 6 April – 30 April 2015, at theEmbassy of the Republic of Turkey in Sarajevo.

The common feature of the works displayed at the exhibition which consisted of gravures done by the artist at different phases was the fabrics of natural and traditional culture of Istanbul where his childhood had been spent.

For the first time the artist will be presenting a conglomeration of works born out of his relationship with traditional Turkish arts such as painted chinaware, the ‘re-interpretation’ of the art of miniatures in addition to gravure of fish, birds, flowers.

------------------------------------------------------------------------------------------

Fatih Mika
Fatih Mika was born in 1956 in Istanbul.
He graduated from KüçükçekmeceHigh School.
Subsequently he took time off from his studies in the Department of Philosophy of the Faculty of Letters of the IstanbulUniversity and went to Yugoslavia and graduated from the Graphics (Engravings) Department of the Sarajevo Fine Arts Academy in 1985.
He specialized in DzevadHozoWorkshop of the same academy.
He was a teacher of engraving at the Fine Arts Academy of Rome between the years 2008 - 2011.
At present he teaches ‘Gravure Techniques’ at the Foggia Fine Arts Academy.
During his artistic life he spent his energy on developing the possibilities of expression in terms of gravure and finding new ways of expression rather than trying to establish a new school or endeavoring to be included in any school as such. Fatih Mika who accepts that engraving is an independent form of art has been involved only in the production of gravure his whole life.

Opening: 6 April Monday / 18:00
Address: Embassy of the Republic of Turkey in Sarajevo, VilsonovoSetalistebb.71000, Sarajevo Bosnia-Herzegovina
The exhibition can be visited between 6 April – 30 April2015

Forfurtherinformation : +90 212 293 91 50, +90 542 425 82 85
İKASD- Gizem Özdemir Gürpınar
info@ikasd.com..
İKASD - İstanbu Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği
© 2015 - 2019, Tüm hakları saklıdır.