İkasd Facebook İkasd Twitter İkasd Instagram İkasd Youtube İkasd Vimeo English

16.Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh


ABD Washıngton DCA Müzesi Maryland’da...
6 Ekim - 13 Ekim 2017 Amerika Birleşik Devletleri, 16.Yüzyıl dahisi Matrakçı Nasuh’un minyatürleriyle Osmanlı seferlerine tanıklık ediyor.

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde “İKASD İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği” tarafından projelendirilen “16. Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh “ sergisi; Türkiye Cumhuriyeti Vaşington Büyükelçiliği ve T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı ev sahipliğinde DCA Müzesi Maryland’da.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İKASD İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği tarafından projelendirilen ‘’16.Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh’’ sergisi Saraybosna, Belgrad, 2015 G20 Antalya zirvesi, İstanbul, Viyana, Tokyo, Paris ve Roma’dan sonra, 6 / 13 Ekim 2017 tarihleri arasında Vaşington’da sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Proje kapsamında hazırlanan ‚‘Matraki Bir Osmanlı Yıldızı‘‘ belgeseli T.C. Vaşington Büyükelçilisi Sayın Serdar Kılıç’ın ev sahipliğinde 4 Ekim 2017 tarihinde ilk kez Vaşington da gösterilecek.

Küratörlüğünü Beste Gürsu’nun yaptığı proje sergisinde, Nakkaş Sevim Ersoy’un liderliğinde, 12 kadın sanatçı Matrakçı Nasuh'un ‘’Beyan-I Menazil Sefer-I Irakeyn’’ ve Tarih-I Feth-I Şikloş Estergon ve İstol Belgrad’’ eserlerinde yer alan doğu ve batı seferi şehir haritalarından yapılan seçkiyi bire bir çini levhalar üzerine, Matrakçı'nın beyitlerinden yapılan seçki ise divani hat levhalara, modern bir yorumla da vasıflarının bir kaçının tuvale aktarıldığı toplam 41 eser dünyaya tarihimizi ve sanatımızı aktarmaktadır.

Tarihimizin gizli kalmış dehalarından Nasuh'un meziyetlerini sanatın farklı disiplinlerinde anlatırken, izleyici Matrakçı'nın minyatürleri aracılığıyla ile seferlerin rotalarını birlikte takip edebilecek, Osmanlı İmparatorluğu'nun dönemsel olarak 16.Yüzyılını hem sanatsal hem kronolojik hem de siyasi anlamda bu sergiyle keşfetme şansına sahip olacaktır .

Projenin kalıcılığını sağlamak amacı ile proje kapsamında, Topkapı Sarayı revan yazması 1272 nolu Matrakçı Nasuh ‘’Tarih-i Sultan Bayezid’’ eseri Klasik Türkçeden aktarılmış ve Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu tarafından tıpkı basım olarak yayınlanmıs¸tır. T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ‘’Matrakçı Nasuh’’ anısına özel olarak ‘’XVI. Yüzyıl Türk Musiki’’ albümü, PTT.A.S¸. Matrakçı Nasuh özel anma pulu ve kartpostalı, UNESCO Türkiye tarafından da proje kataloğu yayınlamıştır. T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ile Art and Life Production tarafından "Matraki: Bir Osmanlı Yıldızı‘‘ belgeseli hazırlanmıştır.

Ölümünün 450.yılı münasebeti ile Matrakçı Nasuh, UNESCO tarafından ‘’Anma ve kutlama yıl dönümleri’’ kapsamına alınmıştır.

T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu, T.C. Dışişleri Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNESCO Türkiye Milli Komitesi, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, Türk Hava Yolları, PTT A.S¸, Daily Sabah, A Haber, Sabah, Art and Life Production, İnsan ve Sanat, CC Tercüme ve Global İletişim ortağı Anadolu Ajans ile 3 kıta, 9 ülke, 10 şehirde gerçekleştirilen proje Vaşington’dan sonra 22 Kasım / 28 Aralık 2017 tarihleri arasında son durağı Budapeşte’de Macaristan Ulusal Müzesinde gerçekleştirilecektir.

PROJE: İKASD İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği / KÜRATÖR : Beste Gürsu ÇİNİ SANATÇILARI: Sevim Ersoy - Deniz Mutlu Erdoğan - Ebru Şengül - Erman Özcan - Fatma Çakır – Günseli Devrim – Muhterem Pakyürek – Sibel Dileksiz - Sibel Gürgener – Yeşim Ufukşen / HATTAT Hülya Cansız Gür – RESSAM Sema Bicik

Sergi 6 Ekim / 13 Ekim 2017 tarihleri arasında DCA Müzesinde izlenebilir.

PROGRAM:
KONFERANS & BELGESEL FİLM GÖSTERİMİ : 4 EKİM 2017 Çarşamba / SAAT 18:30 – 20:00
T.C. VAŞİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİ 2525 Massachusetts Avenue NW Washington, DC
‘‘MATRAKİ BİR OSMANLI YILDIZI‘‘ Belgesel film gösterimi ve Dr.Sinan Genim tarafından verilecek ‘‘MATRAKÇI NASUH VE
ŞEHİRLERİ‘‘ konulu konferans.

SERGİ AÇILIŞI 6 EKİM 2017 Cuma / SAAT 14:30
DCA AMERİKA DİYANET MERKEZİ 9704 Good Luck Road, Lanham, MD 20706, Maryland

‘16.YÜZYIL DAHİSİ MATRAKÇI NASUH‘‘ sergisi
DETAYLI BİLGİ : info@ikasd.org.tr
Press Bulletin OCTOBER 2017
United States of America witness the Ottoman expeditions by the miniatures of the
16th Century Genius Matrakçı Nasuh.

The “16th Century Genius Matrakçı Nasuh” project, designed by “İKASD İstanbul Intercultural Art Dialogues Association” under the aegis of T.R. Presidency, is in the DCA Museum, Maryland as hosted by the Washington Embassy of the Republic of Turkey and T.R. Religious Affairs Administration.
The “16th Century Genius Matrakçı Nasuh” exhibition, designed by İKASD İstanbul Intercultural Art Dialogues Association under the aegis of the Presidency of the Republic of Turkey, is being offered to the art-lovers in Washington DC during October 6 / 13, 2017 following Sarajevo, Belgrade, 2015 G20 Antalya summit , Istanbul, Wien, Tokyo, Paris and Rome.

The “Matraki an Ottoman Star” documentary film prepared within the scope of the project will be screened in Washington DC on October 4, 2017 for the first time, as hosted by Mr. Serdar Kılıç, Washington Ambassador of the Republic of Turkey.

41 works in total narrate our history and art to the world in the project exhibition curated by Beste Gürsu, where a selection from the east and west expedition city maps in Matrakçı Nasuh's works titled “Beyan-I Menazil Sefer-I Irakeyn” and “Tarih-I Feth-I Şikloş Estergon ve İstol Belgrad” are exactly transferred onto tile panels by 12 female artists under the leadership of Muralist Sevim Ersoy, a selection from Matrakçı’s verses are transferred into diwani scripts, and several of his qualifications are transferred onto canvas with a modern interpretation.

While the qualifications of Nasuh, who is one of the hidden geniuses of our history, are narrated in different disciplines of art, the viewer will be able to follow the routes of the expeditions together with Matrakçı through his miniatures, and find the opportunity to explore the Ottoman Empire of the 16th Century both in the chronological and historical sense with this exhibition.

In order to ensure the sustenance of the project, the Topkapı Palace Rewan Script No. 1272 Matrakçı Nasuh ‘‘Tarih-i Sultan Bayezid’’ masterpiece has been transferred from Classical Turkish and has been prepared as a replica print by the Touring and Automobile Association of Turkey within the scope of the project. The T.R. Ministry of Culture and Tourism General Directorate of Fine Arts has published the ‘‘XVI. Century Turkish Music’’ album specially in commemoration of Matrakçı Nasuh; PTT Inc. has published a special Matrakc¸ı Nasuh commemoration stamp and postcard; and UNESCO Turkey has published the project catalog. And, “Matraki: An Ottoman Star” documentary film has been prepared by Art and Life Production, with the support of the T.R. Ministry of Culture and Tourism General Directorate of Cinema.

Matrakçı Nasuh has been included within the scope of the “Commemoration and Celebration Anniversaries” by UNESCO on the 450th anniversary of his death.

The project planned to be realized in 3 continents, 9 countries and 10 cities with the supports of the T.R. Prime Ministry Promotion Fund, T.R. Ministry of Foreign Affairs, T.R. Ministry of Culture and Tourism, UNESCO Turkey National Committee, Touring and Automobile Association of Turkey, Turkish Airlines, PTT Inc., Daily Sabah, A News, Sabah, Art and Life Production, İnsanveSanat, CC Translation, and the Global Communication partner Anadolu Agency, will be exhibited at the National Museum of Hungary in Budapest (Magyar Nemzeti Múzeum ) as its final stop, following Washington DC, during November 22 / December 28, 2017.

PROJECT: İKASD Istanbul Intercultural Art Dialogues Association / CURATOR: Beste Gu¨rsu TILE ARTISTS: Sevim Ersoy - Deniz Mutlu Erdoğan - Ebru Şengül - Erman Özcan - Fatma Çakır – Günseli Devrim – Muhterem Pakyürek – Sibel Dileksiz - Sibel Gürgener – Yeşim Ufukşen / CALLIGRAPHER Hülya Cansız Gür – PAINTER Sema Bicik

The exhibition may be viewed at the DCA Museum during October 6 / October 13, 2017.

PROGRAM:
CONFERENCE & DOCUMENTARY FILM SCREENING: OCTOBER 4, 2017 Wednesday / Time 06:30 p.m. – 08:00 p.m.
WASHINGTON EMBASSY OF THE REPUBLIC OF TURKEY 2525 Massachusetts Avenue NW Washington, DC
“MATRAKI AN OTTOMAN STAR” Documentary film screening and conference titled “MATRAKÇI NASUH & HIS CITIES” by Dr. Sinan Genim.
EXHIBITION OPENING OCTOBER 6, 2017 Friday / TIME 02:30 p.m.
DCA DIYANET CENTER OF AMERICA 9610 Good Luck Road, Lanham, MD 20706, Maryland
“16th CENTURY GENIUS MATRAKÇI NASUH” EXHIBITION
FOR DETAILED INFORMATION: info@ikasd.org.tr..
İKASD - İstanbu Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği
© 2015 - 2019, Tüm hakları saklıdır.