İkasd Facebook İkasd Twitter İkasd Instagram İkasd Youtube İkasd Vimeo English

16.Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh


Fransa / Paris UNESCO Salle des Pas Perdus..
27 Ekim - 10 Kasım 2016 “16. Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh “sergisi, 16. Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh’un minyatürleriyle Osmanlı Medeniyetine farklı açılardan tanıklık etmek üzere 27 Ekim- 10 Kasım 2016 tarihleri arasında Fransa’nın başkenti Paris’te sanatseverlerle buluşacak.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde “İKASD İstanbul Kültürlerarası Sanat
Diyalogları Derneği” tarafından projelendirilen “16. Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh “ sergisi,
Türkiye’nin UNESCO nezdindeki Daimi Temsilciliğiyle işbirliği halinde UNESCO Genel Merkezi’ndeki Pas Perdus salonunda sergilenecek.

UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova’nın da ev sahipliği yapacağı sergi, UNESCO’nun 37. Genel Konferansı’nda alınan karar uyarınca, “Matrakçı Nasuh’un ölümünün 450. Yılı” münasebetiyle düzenlenecek.

16. Yüzyıl’da yaşamış ünlü Osmanlı filozofu, matematikçisi ve tarihçisi olan Matrakçı Nasuh, aynı zamanda sporcu, şair, sanatçı, ressam, hattat ve minyatürcü kimliğiyle ün salmıştır. Tarihçi ve sanatçı kişiliğe sahip bu önemli şahsın ölümünün 450. yıldönümü, UNESCO’nun 2013 yılında düzenlenen Genel Konferansı’nda tanınmıştır.

Matrakçı Nasuh projesi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İKASD İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları tarafından projelendirilmiştir. Sergi, daha önce Saraybosna, Belgrad, İstanbul, Viyana ve son olarak Tokyo’da gösterilmiş, ayrıca 2015’te gerçekleşen G20 Antalya Zirvesi’nde sergilenmiştir.

Serginin Paris ayağı, Türkiye’nin UNESCO nezdindeki Daimi Temsilciliğiyle işbirliği halinde
gerçekleştirilmektedir. Etkinliğe, “Matrakçı Nasuh’un ölümünün 450. Yılını Anma” münasebetiyle UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova da evsahipliği yapacaktır. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu da etkinliğin sponsorları arasındadır.

Küratörlüğünü Beste Gürsu'nun yaptığı, Matrakçı Nasuh'un doğu ve seferlerini anlattığı, ‘'Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn'' ve ‘'Tarih-i Feth-i Şikloş Estergon ve İstol-Belgrad'' eserlerinde resmettiği güzergahlardan yapılan seçkinin Nakkaş Sevim Ersoy'un liderliğinde, 12 kadın sanatçı tarafından çini panolara aktarıldığı sergide; Matrakçı’nın beyitlerinden yapılan seçki divani hat levhalara, vasıflarının birkaçı ise modern bir yorumla tuvale aktarılmıştır.

Tarihimizin gizli kalmış dehalarından Nasuh’un meziyetlerini sanatın farklı disiplinlerinde anlatan sergide; izleyici, Matrakçı’nın minyatürleri aracılığıyla seferlerin rotalarını takip edebilecek ve Osmanlı İmparatorluğu’nun 16. yüzyılının sanatsal, kronolojik ve siyasi atmosferini gözlemleme imkanı bulacaktır.

Projenin kalıcılığını sağlamak amacıyla, Topkapı Sarayı revan yazması 1272 nolu Matrakçı Nasuh ‘’Tarih-i Sultan Bayezid’’ eseri Klasik Türkc¸eden aktarılmış ve Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu tarafından tıpkı basım olarak yayınlanmış; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ‘’Matrakçı Nasuh’’ anısına özel olarak ‘’XVI. Yüzyıl Türk Musiki’’ albümü yayınlamış; PTT. A.Ş. Matrakçı Nasuh özel anma pulu ve kartpostalı yayınlamış; ve UNESCO Türkiye Milli Komitesi tarafından da proje kataloğu basılmıştır. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle Art and Life Production tarafından hazırlanan ‘Matrakçı Nasuh‘‘ belgeseli ise Ekim 2016 gösterime girecektir.

Sergi; T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu, T.C. Dış İşleri Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, PTT A.Ş. , Türk Hava Yolları, Daily Sabah, A Haber, Sabah, Art and Life Production, İnsan ve Sanat, CC Tercüme ve Global iletişim ortağı Anadolu Ajans desteği ile 3 kıta, 9 ülke, 10 şehirde turuna devam edecektir.

Sergi Paris’ten sonra Aralık 2016’da Vaşington’daki ‘İslam Eserleri Müzesi’nde sergilenecektir.
Serginin açılışı, Paris’teki 29 Ekim kutlamalarıyla eşzamanlı olarak 27 Ekim 2016 Perşembe günü Paris’teki UNESCO Merkez Binası’nda gerçekleşecektir. Etkinlik sırasında, Mimar Sinan Genim tarafından ‘’Matrakcı¸ Nasuh ve Haritaları’’ konulu konferans ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu) tarafından ‘’16.Yüzyıl Türk Musikisi’’ dinletisi düzenlenecektir.

Sergi 27 Ekim – 10 Kasım 2016 tarihleri arasında UNESCO’nun Pas Perdus salonunda (Salle des Pas Perdus) görülebilir. (Ziyaretçilerin giriş esnasında UNESCO ana giriş kapısında bu basın bülteninin fotokopisini ve kimlik kartlarını ibraz etmeleri gerekmektedir.)

PROJE: İKASD Istanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği / KÜRATÖR : Beste Gürsu ÇINİ SANATÇILARI: Sevim Ersoy - Deniz Mutlu Erdoğan - Ebru Şengül - Erman Özcan- Fatma Çakır – Günseli Devrim – Muhterem Pakyürek – Sibel Dileksiz - Sibel Gu¨rgener – Yes¸im Ufuks¸en / HATTAT Hülya Cansız Gür – RESSAM Sema Bicik
DETAYLI BİLGİ: ÇİSE BABATAŞI / +90 212 293 91 50 / +90 533 927 45 33 / info@ikasd.org.tr

.....................................................................................................................................................

The ‘’16th Century Genius Matrakcı¸ Nasuh’’ exhibition meets with art-lovers in Paris between 27 October-10 November 2016 at UNESCO House in France to witness different aspects of Ottoman civilization with the miniatures by 16th century Genius Matrakçı Nasuh.

The “16th Century Genius Matrakçı Nasuh” exhibition, designed under the auspices of the Presidency of the Republic of Turkey, by Istanbul Intercultural Art Dialogues Association (İKASD) will be displayed at the UNESCO House (Salle des Pas Perdus) in Paris, France, in coordination and cooperation with the Permanent Delegation of the Republic of Turkey to UNESCO.

Director-General of UNESCO H.E. Irina Bokova will co-host the exhibition which will be part of the commemorations on the 450th anniversary of Matrakçı Nasuh in line with the decision of 37th General Conference.

Matrakçı Nasuh is a famous Ottoman philosopher, mathematician and historian who lived in the XVIth Century, who rose to fame also as sportsman, poet, artist, painter, calligrapher and miniaturist. 450th anniversary of this remarkable historic personality and artiste has been recognized by UNESCO General Conference in 2013.

Matrakçı Nasuh’ project has been prepared under the auspices of the Presidency of the Republic of Turkey, by Istanbul Intercultural Art Dialogues Association (İKASD). This exhibition has been staged earlier in Sarajevo, Belgrade, Istanbul, Vienna, Tokyo and also in Antalya during the G-20 Summit in 2015.

The Paris exhibition is organized in collaboration with the Permanent Delegation of the Republic of Turkey to UNESCO. Director-General of UNESCO Ms. Irina Bokova will co-host the event as it coincides with the commemoration of the 450th anniversary of Nasuh. The Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey and the Turkish National Commission for UNESCO are also among sponsors.

The exhibition, curated by Beste Gu¨rsu, comprises 41 works of art (reproduction of Matrakçı Nasuh’s works), ranging from a series of tile panels where a selection of maps from the eastern and western expeditions in Matrakçı Nasuh's ‘’Beyan-ı Menazil Sefer-i Irakeyn’’ and “Tarih-i Feth-i Şikloş Estergon ve İstol Belgrad’’ have been reproduced by 12 artists women under the leadership of Sevim Ersoy; a selection from Matrakçı Nasuh’s verses have been transferred onto diwani scripts; and several of his qualifications have been reflected onto canvas with a modern interpretation.

While conveying the virtues of Nasuh, one of the hidden geniuses of the Ottoman realm, in different disciplines of art, the viewers will be able to follow the routes of the expeditions through Matrakc¸ı's miniatures and find the opportunity to explore the 16th century of the Ottoman Empire both from artistic, chronological, as well as political perspectives in exhibition.

In order to complement project, Topkapı Palace Rewan Script No. 1272 Matrakçı Nasuh ‘‘Tarih-i Sultan Bayezid’’ masterpiece has been transferred from Classical Turkish and has been prepared as a replica print by the “Touring and Automobile Association of Turkey”; the Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey - General Directorate of Fine Arts has published the ‘‘XVI. Century Turkish Music’’ album particularly in commemoration of Matrakçı Nasuh; Turkish Postal Authority (PTT Inc). has published a special Matrakc¸ı Nasuh commemoration stamp and postcard; and Turkish National Commission for UNESCO has published a catalogue. Furthermore, the “Matrakçı Nasuh” documentary, prepared by Art and Life Production with the support of the Ministry of Culture and Tourism - General Directorate of Cinema will be released in October 2016.

The exhibition will continue its tour across 3 continents, 9 countries and 10 cities with the support of the Promotion Fund of the Republic of Turkey, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Culture and Tourism, Turkish National Commission for UNESCO, Touring and Automobile Association of Turkey, PTT Inc., Turkish Airlines, Daily Sabah, A News, Sabah, Art and Life Production, In• san ve Sanat, CC Translation and Global Communication partner Anadolu Agency.

Following Paris, the exhibition will be displayed at `Islamic Cultural Arts Museum’ in Washington D.C. starting from December 15, 2016.

The inauguration of the exhibition will coincide with national day celebrations in Paris on October 27, 2016, Thursday at UNESCO House, Paris. During the same event Architect Mr. Sinan Genim will deliver a lecture titled ‘’Matrakcı¸ Nasuh and His Maps” followed by a “16th Century Turkish Music”recital by the Ministry of Culture and Tourism (General Directorate of Fine Arts- İstanbul State Turkish Music Research and Application Community).

The exhibition can be visited during October 27 – November 10, 2016 in Salle des Pas Perdus in
UNESCO House, Paris. (For access visitors are required to present the copy of this press release along with their identification cards at UNESCO main entrance gate)
PROJECT: İKASD Istanbul Intercultural Art Dialogues Association / CURATOR: Beste Gürsu TILE ARTISTS: Sevim Ersoy - Deniz Mutlu Erdoğan - Ebru S¸engu¨l - Erman O¨zcan- Fatma C¸akır – Guünseli Devrim – Muhterem Pakyu¨rek – Sibel Dileksiz - Sibel Gu¨rgener – Yes¸im Ufuks¸en / CALLIGRAPHER Hu¨lya Cansız Gu¨r – PAINTER Sema Bicik
INFORMATION: ÇİSE BABATAŞI / +90 212 293 91 50 / +90 533 927 45 33 / info@ikasd.org.tr..
İKASD - İstanbu Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği
© 2015 - 2019, Tüm hakları saklıdır.